endox – pružnost a rychlost

Mají-li Vaší zákazníci zvláštní požadavky, potom můžete využit naši pomoc. Jsme připraveni na zavedení inovačních řešení. Společně projednáme Vaši požadavky a vyrobíme první prototypy. Tímto způsobem v praxi si ověříte, zda je projekt vhodný pro realizaci a zda je možná ekonomická integrace. V krátké lhůtě Vám dodáme Váš individuální produkt. Naše výrobní možnosti jsou zajištěny takovým způsobem, abychom mohli rychle reagovat na větší poptávky a realizaci sériové výroby.

 

Výroba dle individuálních požadavků

Náš strojní park, naše schopnosti a zkušenosti jsou k Vaší dispozici. Potřebujete podpořit vlastní výrobní kapacity v momentech špičkového zatížení objednávkami, využijte naše výrobní možnosti v rozsahu laserového svařování, mikroplazmového svařování a bezhrotého broušení.